Εγγραφή SMF 2018

SMF2012_Run_10

Εγγραφή SMF 2018

Εγγραφές αθλητών όλων των αγώνων-κόστος συμμετοχής
Έναρξη εγγραφών ορίζεται η  5η Μαρτίου  20:00  και ημερομηνία λήξεως η 18 η Απριλίου .
Σύντομα θα ανακοινωθεί το κόστος συμμετοχής και παροχές για ολους τους αγώνες   

 

Comments are closed.