Μονοπάτια Enduro Race

Μονοπάτια Enduro Race

1ο Μονοπάτι Enduro Race

Απόσταση : 4.92  Χιλιόμετρα

Ψηλότερο σημείο : 301 Μέτρα

Χαμηλότερο σημείο : 111 Μέτρα

Κατηφορικά υψομετρικά : 200 Μέτρα

Ανoδικά υψομετρικά  :  22 Μέτρα

Συνολικά Υψομετρικά : 222 Μέτρα

1o Monopati upsometrika

2ο Μονοπάτι Enduro Race

Απόσταση : 2.22 Χιλιόμετρα

Ψηλότερο σημείο : 220 Μέτρα

Χαμηλότερο σημείο : 92 Μέτρα

Κατηφορικά υψομετρικά :  140 Μέτρα

Ανoδικά υψομετρικά : 14 Μέτρα

Συνολικά υψομετρικά : 154 Μέτρα

2o Monopati upsometrika

3ο Μονοπάτι Enduro Race

Απόσταση : 2.65 Χιλιόμετρα

Ψηλότερο σημείο : 250 Μέτρα

Χαμηλότερο σημείο : 78 Μέτρα

Κατηφορικά υψομετρικά : 167  Μέτρα

Ανoδικά υψομετρικά : 0 Μέτρα

Συνολικά υψομετρικά :167 Μέτρα

3o Monopati upsometrika

 

 

Comments are closed.